Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,549

 Learning Diagnostic Diagrams in Transport-Based Data-Collection Systems
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vu The Tran, Peter Eklund, Chris Cook
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Foundations of Intelligent Systems, Springer
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 8502;Từ->đến trang: 560-566;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Insights about service improvement in a transit network can be gained by studying transit service reliability. In this paper, a general procedure for constructing a transit service reliability diagnostic (Tsrd) diagram based on a Bayesian network is proposed to automatically build a behavioural model from Automatic Vehicle Location (AVL) and Automatic Passenger Counters (APC) data. Our purpose is to discover the variability of transit service attributes and their effects on traveller behaviour. A Tsrd diagram describes and helps to analyse factors affecting public transport by combining domain knowledge with statistical data.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Insights about service improvement in a transit network can be gained by studying transit service reliability. In this paper, a general procedure for constructing a transit service reliability diagnostic (Tsrd) diagram based on a Bayesian network is proposed to automatically build a behavioural model from Automatic Vehicle Location (AVL) and Automatic Passenger Counters (APC) data. Our purpose is to discover the variability of transit service attributes and their effects on traveller behaviour. A Tsrd diagram describes and helps to analyse factors affecting public transport by combining domain knowledge with statistical data.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn