Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,052,824

QUỐC TẾ:
[1]Article: "IoT Services for Solving Critical Problems in Vietnam: A Research Landscape and Directions.". Authors: Cao, Tien-Dung, Huu-Hanh Hoang, Hiep Xuan Huynh, Binh-Minh Nguyen, Tran-Vu Pham, Quang Tran-Minh, Vu-The Tran, and Hong-Linh Truong.. IEEE Internet Computing 20. No: no. 5 (2016). Pages: 76-81. Year 2016. (Apr 14 2018 3:15PM)
[2]Article: Toward Real-time Multi-criteria Decision Making for Bus Service Reliability Optimisation. Authors: Vu The Tran, P. W. Eklund and C. Cook. Foundations of Intelligent Systems’ (eds) F. Esposito et. al., Springer Verlag, LNAI9384
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 9384. Pages: 371-378. Year 2015.
(Oct 22 2015 10:59AM)
[3]Article: Learning Diagnostic Diagrams in Transport-Based Data-Collection Systems. Authors: Vu The Tran, Peter Eklund, Chris Cook
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Foundations of Intelligent Systems, Springer
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. No: 8502. Pages: 560-566. Year 2014.
(Oct 22 2015 10:54AM)
[4]Article: Evolutionary Simulation for a Public Transit Digital Ecosystem. Authors: V. Tran, P. Eklund and C. Cook
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. MEDES '13 Proceedings of the Fifth International Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 978-1-4503-2004-7. Pages: 25-32. Year 2013.
(May 9 2014 10:22AM)
[5]Article: A Digital Ecosystem for Optimizing service Reliability In Public Transport. Authors: V. Tran, P. Eklund and C. Cook
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. The 16th Paci c Asia Conference On Information Systems (PACIS). No: 16. Pages: 0-0. Year 2012. (May 9 2014 10:02AM)
[6]Article: Toward real-time decision making for bus service reliability. Authors: V. Tran, P. Eklund and C. Cook. IEEE International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), Gold Coast, Australia 2012
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 978-1-4673-1155-7. Pages: 324-329. Year 2012.
(May 9 2014 10:06AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn