Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,052,862

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cấu trúc máy tính và vi xử lí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 SV  ĐHBK
[2]Anh Văn Chuyên Ngành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 SV  ĐHBK
[3]Lập trình thời gian thực
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 SV  ĐHBK
[4]Chuyên Đề 1 (Lập trình di động)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Liên Thông, Vừa học vừa làm
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trung tâm
[5]Lập Trình Hệ Thống
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 SV  ĐHBK
[6]Kĩ Thuật Xung Số
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 SV
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 ĐHBK
[7]Tin Học Đại Cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 SV  ĐHBK - ĐHĐN
[8]Chuyên Đề 3 (Lập trình .NET)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 Chính qui
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
[9]Lập trình core & advance Java
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 SV  Softech-aptech
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn