Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,128

 Toward Real-time Multi-criteria Decision Making for Bus Service Reliability Optimisation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vu The Tran, P. W. Eklund and C. Cook
Nơi đăng: Foundations of Intelligent Systems’ (eds) F. Esposito et. al., Springer Verlag, LNAI9384
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 9384;Từ->đến trang: 371-378;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn