Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng tin học trong công tác quản lý (tính điểm học bổng) tại Khoa Tài chính - Thống kê Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đề tài cấp ĐHĐN, 2003.
Chủ nhiệm:  Lê Diên Tuấn; Thành viên:  
Số: T01-14-20 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn