Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (hiện nay là Trường Đại học Kinh tế) vì đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện khoá học 1993 - 1997. Năm: 1997.
[2] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (hiện nay là Trường Đại học Kinh tế), Đại học Đà Nẵng tặng giấy khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 1997. Năm: 1997.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2002-2003.. Năm: 2003.
[4] Bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (đã có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục của Viện thông tin khoa học Quốc tế Hoa kỳ (ISI). Số: 4403/QĐ-UBND. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn