Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh doanh điện tử (E-business)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Đại học  Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Hệ thống thông tin quản lí
Ngành: Khoa học quản lý
 2011 Thạc sĩ  Chương trình hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng với Đại học Nice Sophia Antipolis
[3]Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
Ngành: Tin học
 2010 Đại học  Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Ngành: Kế toán
 2010 Đại học  Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Hệ thống thông tin quản lí
Ngành: Khoa học quản lý
 2009 Đại học  Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[6]Tin học đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Đại học  Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn