Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,299,640

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Văn Thành
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người lao động tại công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2018

 2019

[2]Nguyễn Ngọc Hải
Đề tài:

Đào tạo nguồn nhân lực tại Xí nghiệp May Hà Quảng -Tổng Công ty May 10.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[3]Lê Hoàng Thạch
Đề tài:

Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Cà phê 734, tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2018

 2019

[4]Nguyễn Duy Luận
Đề tài:

Đào luận nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2019

 2019

[5]Huỳnh Công Luật
Đề tài:

Đào tạo NNL tại Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2019

 2019

[6]Nguyễn Thị Minh Tâm
Đề tài: Đánh giá thành tích tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2017

 2018

[7]Tôn Thất Thanh Tùng
Đề tài: Tuyển dụng nguồn nhân lực cho Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2017

 2018

[8]Võ Xuân Lộc
Đề tài:

Đào tạo nguồn nhân lực cho Trường Cao đẳng nghề số 5

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2018

 2018

[9]Phan Hoàng Long
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực cho UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2017

 2018

[10]Phan Thị Yến Lai
Đề tài: Đo lường sự thoả mãn trong CV của nhân viên tại Trường ĐH Nội Vụ - Cơ sở MT-TN

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2016

 2017

[11]Lê Công Luận
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động tại công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2016

 2017

[12]Lương Thị Kiều Oanh
Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại Ngân hàng TMCP Việt Á

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

 2016

 2017

[13]Ngô Ngọc Huy
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Chokchai Nukdahan Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[14]Trần Thị Hoàng Liên
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Cty CP Cảng Đà Nẵng 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[15]Nguyễn Hoài An
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế Kon tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2015

 2015

[16]Hồ Thị Huyền Nhung
Đề tài: Quản trị thành tích nhân viên tại Ngân hàng Nhà nước – CN tỉnh Gia Lai 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2015

 2015

[17]Đỗ Thị Mai
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại cục thuế Kon tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

 2015

 2015

[18]Trần Thị Xuân Bình
Đề tài: Giải pháp tạo sự gắn bó của nhân viên tại Công ty TNHH phần mềm FPT tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[19]Nguyễn Thị Ly
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty XNK Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[20]Cao Văn Hà
Đề tài: Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật ĐăkLăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[21]Lê Văn Hùng
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại Bưu Điện Đắk Nông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[22]Ngô Thị Yến Phi
Đề tài: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại Cty CP truyền hình cáp Sông Thu 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[23]Nguyễn Trương Bích Vân
Đề tài: Thiết lập khung cơ cấu năng lực tại Viễn thông Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[24]Phan Minh Quang
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần DANA

 Thạc sĩ

 Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[25]Nguyễn Thị Tuyết Vân
Đề tài: Quản trị tri thức tại Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[26]Trần Xuân Thạnh
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại Trường Đại học Quang Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[27]Hồ Thị Thanh Hiền
Đề tài:

Giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho nhân viên tại Công ty Cổ phần DINCO

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[28]Nguyễn Văn Ngọc
Đề tài:

Giải pháp tạo động lực làm việc tại Công ty cổ phần Gạch men Cosevco

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[29]Hà Lê Chi
Đề tài:

Phát triển nguồn nhân lực cán bộ viên chức tại UBND quận Liên Chiểu 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[30]Trần Văn Danh
Đề tài:

Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà chi nhánh Đà Nẵng 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[31]Đào Cao Ngươn
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Kontum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[32]Huỳnh Quang Trung
Đề tài: Tổ chức làm việc nhóm tại Công ty cao su Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[33]Trần Duy Thuận
Đề tài: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP máy và thiết bị phụ tùng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[34]Đỗ Đình Giỏi
Đề tài: Đào tạo và phát triển kỹ sư vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[35]Nguyễn Thái Dương
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - CN Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[36]Phạm Thị Dung
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại trường cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[37]Huỳnh Viết Thiên Ân
Đề tài: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích tại Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ - Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[38]Phan Thị Minh Tâm
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - CN Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[39]Lê Thị Ngọc Diệp
Đề tài: Đo lường và đánh giá mức độ hài lòng của các doanh nghiệp thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên về dịch vụ Truyền số liệu của Công ty Viễn thông liên tỉnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[40]Trần Thị Trương
Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn