Trần Văn Đại
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,957,637

 
Mục này được 3344 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Đại
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/08/1979
Nơi sinh: Tam Kỳ, Quảng Nam
Quê quán Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Soongsil
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: Computer Science, web programming, flash memory
Ngoại ngữ: IELTS 5.5
Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa học máy tính, trường Đại học CNTT và truyền thông Việt-Hàn
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2002-2/2011: Lập trình viên, Công ty CP Softech Đà Nẵng.
3/2011-3/2020: Giảng viên bộ môn Lập trình máy tính, Khoa CNTT, trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn.
4/2020-nay: Giảng viên Khoa Khoa học máy tính, trường Đại học CNTT và truyền thông Việt-Hàn - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HỆ KHUYẾN NGHỊ DỰA TRÊN XU HƯỚNG CỘNG TÁC ĐỂ HỖ TRỢ TƯ VẤN HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN. Chủ nhiệm: Trần Văn Đại. Thành viên: Hồ Văn PhiĐỗ Công ĐứcNguyễn Thanh Cẩm. Mã số: ĐHVH-2022-12. Năm: 2022. (Apr 10 2023 2:24PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống workflow tin học quy trình ISO 9001-2008 cho trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn. Chủ nhiệm: Trần Văn Đại. Thành viên: Lê Viết TrươngTrịnh Thị Ngọc LinhĐỗ Công ĐứcLê Tự Thanh. Mã số: CHV-GV-15-01. Năm: 2016. (Jun 25 2020 1:58PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu học máy và ứng dụng phân lớp văn bản. Chủ nhiệm: Võ Duy Thanh. Thành viên: Trần Văn ĐạiĐỗ Công Đức. Mã số: CHV-GV-15-10. Năm: 2016. (Jun 25 2020 2:00PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm quản lý sáng kiến cải tiến và nghiên cứu khoa học. Chủ nhiệm: Trần Văn Đại. Thành viên: Đỗ Công ĐứcPhạm Thị Hồng Hạnh. Mã số: CHV-GV-13-01. Năm: 2014. (Jun 25 2020 1:55PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và xây dựng chương trình Quản lý thuốc và thông tin y tế. Chủ nhiệm: Trần Văn Đại. Mã số: CHV-GV-12. Năm: 2013. (Jun 25 2020 1:52PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giải pháp ghi đệm cho bộ nhớ Nand Flash. Tác giả: Hồ Văn Phi, Trần Văn Đại. NXB Đà Nẵng. Số: 2022. Trang: 481-488. Năm 2022. (Oct 13 2022 10:57AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất mô hình hệ khuyến nghị dựa trên xu hướng cộng tác để hỗ trợ tư vấn học tập cho sinh viên. Tác giả: Trần Văn Đại, Hồ Văn Phi, Đỗ Công Đức, Nguyễn Thanh Cẩm. NXB Đà Nẵng. Số: 2022. Trang: 48-57. Năm 2022. (Oct 13 2022 9:18AM)
[3]Bài báo: Kiến trúc MVC trong ứng dụng winform và webform. Tác giả: Trần Văn Đại. CITA 2014. Số: 3. Trang: 21-23. Năm 2014. (Jun 25 2020 2:12PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Data Recovery Technique Improves On Hybrid-Mapping For NAND Flash Memory. Authors: Van-Dai Tran, Dong-Joo Park. IJSTR. No: Vol. 9, Issue 8. Pages: 422-426. Year 2020. (Aug 28 2020 5:12PM)
[2]Article: A survey of data recovery on flash memory. Authors: Van Dai TranDong-Joo Park. IJECE. No: 02.2020. Pages: 360-376. Year 2020. (Jun 25 2020 2:20PM)
[3]Article: Efficient Data Recovery Techniques ON Mlc Nand Flash Memory. Authors: Van-Dai TranDong-Joo Park. IJSTR. No: 1.2020. Pages: 4431-4436. Year 2020. (Jun 25 2020 2:17PM)
[4]Article: An Efficient Data Recovery Scheme with Block-level Mapping Approach on NAND Flash Memory. Authors: Van-Dai Tran, Dong-Joo Park. CCCIS 2020. No: 8.2020. Pages: 6-9. Year 2020. (Sep 27 2020 6:34PM)
[5]Article: A Novel Recovery Data Technique on MLC NAND Flash Memory. Authors: Tran Van DaiJingi ParkDong-Joo Park. IEEE. No: 2019. Pages: 1-5. Year 2019. (Jun 25 2020 2:15PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình Trình biên dịch C Chủ biên: Chae Woo Yoo. Đồng tác giả: Trịnh Thị Ngọc Linh, Lê Tự Thanh, Trần Văn Đại. Nơi XB: NXB Thông tin truyền thông. Năm 2019.(Aug 28 2020 5:18PM)
[2]Thành thạo lập trình C Chủ biên: Jaeyoung Choi. Đồng tác giả: Chae-Woo-Yoo, Trần Văn Đại. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. Năm 2019.(Jun 25 2020 4:11PM)
[3]Giáo trình Thiết kế website Chủ biên: Trần Văn Đại. Nơi XB: Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn. Năm 2016.(Jun 25 2020 2:27PM)
[4]Giáo trình Quản lý dự án bằng MS Project Chủ biên: Trần Văn Đại. Nơi XB: Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn. Năm 2013.(Jun 25 2020 2:26PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2013, 2014, 2016.
[2] Bằng Khen Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông. Năm: 2015.
[3] Chiến sĩ thi đua Bộ Thông tin và truyền thông. Năm: 2017.
[4] Giấy khen Hiệu trưởng. Năm: 2020-2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý dự án bằng MS Project
Ngành: Công nghệ thông tin
 2013 Học sinh trung cấp chuyên nghiệp  Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn SDC
[2]Lập trình cơ bản
Ngành: Công nghệ thông tin
 2013 sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn
[3]Cấu trúc dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 sinh viên  Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn UIT-HCM
[4]Lập trình web
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 sinh viên  Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn iViettech Aptech-Đà Nẵng
[5]Công nghệ phần mềm
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 sinh viên  Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn UIT-HCM
[6]Kiểm thử phần mềm
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn
[7]Thiết kế website
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 sinh viên  Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn iViettech Aptech-Đà Nẵng
[8]Lập trình VB.net với cơ sở dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn