Trần Văn Luận
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,661,980

 
Mục này được 20331 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Luận
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/07/1978
Nơi sinh: Phù Mỹ, Bình Định
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí Động lực; Tại: Đại Học Nha Trang
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Tại: Đại học Nantes, Cộng Hòa Pháp
Dạy CN: Kỹ thuật Cơ khí
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Toefl 550, TCF 300
Địa chỉ liên hệ: 368/31 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: +84 5113 736945; Mobile: +84 905137226
Email: tranvluan@gmail.com;tvluan@ud.edu.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Moisture uptake-induced internal stresses in composite sandwich plate: Modeling and experimental. Authors: Vincent LEGRAND, Luan TRANVAN, Frederic JACQUEMIN, Pascal CASARI. Composite Structures journal homepage: www.elsevier.com/locate/compstruct. No: 119. Pages: 355-364. Year 2015. (Mar 4 2014 3:13PM)
[2]Article: Thermal decomposition kinetics of balsa wood: kenetics and degradation mechanisms comparison between dry and moisturized materials. Authors: Luan TRANVAN, Vincent LEGRAND, Frederic JACQUEMIN. Journal of Polymer Degradation and Stability: journal homepage: www.elsevier.com/locate/polydegstab. No: 110. Pages: 208-215. Year 2014. (Mar 4 2014 3:32PM)
[3]Presentations: Effects of moist environment on the development of internal stress the composite sandwich panels. Authors: Luan TranVan, Dong NguyenVan. The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 (GTSD’14). Pages: 20-25. Year 2014. (Jun 11 2015 3:57PM)
[4]Presentations: Moisture-uptake induced internal stresses in sandwich composite plate: Modeling and Experimental. Authors: Luan TRANVAN, Minh NGUYENVAN, Long PHANTHANH, Dung DUONGVIET. The 3rd International Symposium of Maritime Sciences, Japan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 207-213. Year 2014.
(Jun 11 2015 4:16PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn