Trần Văn Luận
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,934,924

 
Mục này được 22974 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Luận
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/07/1978
Nơi sinh: Phù Mỹ, Bình Định
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí Động lực; Tại: Đại Học Nha Trang
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Tại: Đại học Nantes
Dạy CN: Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật tàu thủy
Lĩnh vực NC: Chế tạo sản phẩm bằng vật liệu composites
Ngoại ngữ: Toefl 550, TCF 300
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84 5113 736945; Mobile: +84 905137226
Email: tranvluan@gmail.com;tvluan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 07/2001 – 11/2003 Nhà máy đóng sửa tàu biển Hyundai Vinashin Kỹ sư phòng máy tàu thủy
12/2003 - hiện nay Khoa Cơ khí Giao thông, trường Đại học Bách khoa Giảng viên
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mẫu bạc lót trục chân vịt bằng vật liệu composite cho tàu đánh cá cỡ nhỏ. Chủ nhiệm: Trần Văn Luận. Thành viên: Nguyễn Văn Triều; Phan Văn Nam. Mã số: DHDN 2015. Năm: 2016. (Jul 12 2021 4:21PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Structure-properties relationships of moisturized sandwich composite materials under extreme temperature conditions (fire resistance). Authors: Vincent Legrand; Luan TranVan; Pascal Casari; Frédéric Jacquemin. Composite Structures/Elsevier www.elsevier.com/locate/compstruct. No: 235 (2020). Pages: 1 - 9. Year 2020. (Jul 12 2021 4:47PM)
[2]Article: Moisture uptake-induced internal stresses in composite sandwich plate: Modeling and experimental. Authors: Vincent LEGRAND, Luan TRANVAN, Frederic JACQUEMIN, Pascal CASARI. Composite Structures journal homepage: www.elsevier.com/locate/compstruct. No: 119. Pages: 355-364. Year 2015. (Mar 4 2014 3:13PM)
[3]Article: Thermal decomposition kinetics of balsa wood: kenetics and degradation mechanisms comparison between dry and moisturized materials. Authors: Luan TRANVAN, Vincent LEGRAND, Frederic JACQUEMIN. Journal of Polymer Degradation and Stability: journal homepage: www.elsevier.com/locate/polydegstab. No: 110. Pages: 208-215. Year 2014. (Mar 4 2014 3:32PM)
[4]Article: Effects of moist environment on the development of internal stress the composite sandwich panels. Authors: Luan TranVan, Dong NguyenVan. The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 (GTSD’14). No: 2. Pages: 20-25. Year 2014. (Jun 11 2015 3:57PM)
[5]Article: Moisture-uptake induced internal stresses in sandwich composite plate: Modeling and Experimental. Authors: Luan TRANVAN, Minh NGUYENVAN, Long PHANTHANH, Dung DUONGVIET. The 3rd International Symposium of Maritime Sciences, Japan. No: 3. Pages: 207-213. Year 2014. (Jun 11 2015 4:16PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn