Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,692,332

 Xây dựng phần mền tính thiết kế lò dầu truyền nhiệt kiểu Π đốt hỗn hợp than đá và biogas cho các nhà máy tinh bột sắn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Trần Văn Vang*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(110).2017;Từ->đến trang: 109;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
.Tính thiết kế các hệ thống thiết bị nhiệt là một bài toán phức tạp, khối lượng tính toán rất lớn đòi hỏi phải tra các thông số nhiệt động và thực hiện nhiều phép tính lặp. Với bài toán phức tạp như tính thiết kế lò dầu truyền nhiệt kiểu π đốt hỗn hợp than đá và biogas thì việc xây dựng một phần mềm hỗ trợ tính thiết kế là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thời gian thiết kế, nâng cao độ chính xác và tin cậy của thông số thiết kế và chế tạo. Bài báo trình bày kết quả xây dựng phần mềm tính thiết kế lò dầu truyền nhiệt kiểu π đốt kết hợp than đá và biogas cho các nhà máy tinh bột sắn trên nền tảng ứng dụng Excell Visual Basic for Application (VBA). Sau nhiều lần chạy thử, hiệu chỉnh, đối chiếu và so sánh với kết quả vận hành của lò dầu truyền nhiệt kiểu π công suất 3,5 triệu kCal/h ở nhà máy tinh bột sắn Hướng hóa. Kết quả cho thấy rằng các số liệu tính toán thiết kế từ phần mềm có độ chính xác cao.
ABSTRACT
Designing the heat systems such as boilers and thermal oil heaters requires complicated calculation with many interpolations and iterative calculations. Therefore, building a software for designing the thermal oil heater π type co-firing coal and biogas in cassava starch manufacturers is necessary in order to reduce the time consumed for designing, and improve the reliability of designed figures. A software for designing such thermal fire heater has been successfully built. The results obtained by the software was applied in Huong Hoa Cassava Starch Manufacturer, Quang Tri province, Vietnam based on Excell Visual Basic for Application. The theoretical results are validated with those obtained in Huong Hoa manufacturer. The results show that the capacity and energy efficiency of the oil heater matches the figure obtained by the software.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn