Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề ống nhiệt
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Sinh viên đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[2]Kỹ thuật sấy ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Học viên cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Ống nhiệt ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Học viên cao học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật nhiệt
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Sinh viên đại học, cao đẳng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Đà Nẵng
[5]Kỹ thuật sấy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Sinh viên đại học và cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
[6]Chuyên đề kỹ thuật sấy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Sinh viên đại học  Đại học Đà Nẵng
[7]Đồ án kỹ thuật sấy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Sinh viên đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn