Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,474,969

 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến công suất nhiệt của ống nhiệt trọng trường có mặt nhẵn bên trong
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Vang, Hoàng Ngọc Đồng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 1998
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn