Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,359,367

 Một số kết quả bước đầu của nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị chưng cất nước ngọt hiệu suất cao
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thái Duy; TS. Hoàng An Quốc*; TS. Trần Văn Vang
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(79).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 16;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chưng cất nước ngọt bằngcáchsửdụng năng lượng mặt trời (NLMT)là phương pháp tốtcho sự phát triểnbềnvững, vì năng lượngđược sử dụng miễn phí và than thiện với môi trường[1],[2],[3].Trong bài báo này, đãnghiên cứuthực nghiệm thiết bịchưng cấtnước ngọtsửdụngmột bộ thu NLMT kiểu parabol. Hệ thốngthử nghiệmgồmmột bộ thukiểu parabolcó đường kính 1,3mvàchiều sâu 0,45m. Bề mặt phản xạparabolđược làm bằng Inoxcóthểphảnxạ NLMT. Tại tiêu điểmcủaparabolgắn một thiết bị chưng cấtnước. Thiết bị được điều chỉnh quay theo chuyển động của mặt trời 15 phút/lần, sao cho bề mặt phản xạ parapol vuông góc với tia bức xạ mặt trời. Thiết bị chưng cất nước sử dụng bộ thu kiểu parabol được thiết kế và thử nghiệm ở Định Quán, Đồng Nai từ 13/6/12 đến 30/11/12. Thí nghiệm đo ảnh hưởng của bức xạ mặt trời và tốc độ gió đếncông suất của thiết bị.Lượng nước thu được từ 6 đến 8L/ngày trong thời gian từ 8h00 đến 16h00.
ABSTRACT
Distilling freshwater using solar energy is a promising way for sustainable development since the energy used is free and clean [1],[2],[3]. In this paper, the freshwater distillation equipment using a parabolic concentrated solar collector has been experimentally studied. The experimental system consists of a parabolic concentrated solar collector with 1.3m in diameter and 0.45m in depth. The material of reflective surface’s parabolic collector is Inox so that it can reflect solar radiation. The parabolic type's solar collector is adjusted according to the movement of the Sun every 15 minutes so that the reflective surface of parabolic is perpendicular to the solar radiation. At the focal point of the parabolic collector mount the freshwater distillation equipment. Performance of the freshwater distillation equipment using a parabolic concentrated solar collector is tested under the local conditions of Định Quán, Đồng Nai Province from 13/6/2012 to 30/11/2012. The experiment shows that, the influence of the solar radiation and wind speed on a capacity of the equipment. The capacity of this equipment can range from 6 to 8 L/day of fresh water from 8 AM to 4 PM.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn