Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,736,910

 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kỹ thuật sấy gỗ tại các đơn vị chế biến gỗ miền Trung
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Trần Văn Vang; Thành viên:  
Số: B2007-ĐN02-32-TĐ ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Kỹ thuật

walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn