Văn Đỗ Cẩm Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 30617 lượt người xem
Họ và tên:  Văn Đỗ Cẩm Vân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/06/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Phần mềm
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Ielts 5.5
Địa chỉ liên hệ: 05113723456
Điện thoại: 3667118; Mobile: 0905217700
Email: van156dnvn@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và xây dựng môi trường quản lý, truy cập tài nguyên phục vụ xử lý tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số. Chủ nhiệm: Văn Đỗ Cẩm Vân. Mã số: T2015-07-04. Năm: 2015. (Jan 18 2016 12:09PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm tính giờ giảng cho giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Chủ nhiệm: Văn Đỗ Cẩm Vân. Mã số: T2010-07-02. Năm: 2012. (Nov 14 2012 2:42PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Hệ thống quản lý công văn. Chủ nhiệm: Đinh Thị Mỹ Hạnh. Thành viên: Nguyễn Văn Bình, Văn Đỗ Cẩm Vân. Mã số: T2008-07-04. Năm: 2009. (Nov 14 2012 2:44PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍNH GIỜ GIẢNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. Tác giả: Văn Đỗ Cẩm Vân. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 9(58), quyển 3. Trang: 130. Năm 2012.
(Oct 6 2014 11:22AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng Logic mờ trong chẩn đoán y học. Tác giả: Văn Đỗ Cẩm Vân, Phan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(45).2011. Trang: 35. Năm 2011. (Nov 14 2012 2:53PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán rời rạc
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên thuộc các chuyên ngành của khoa CNTT  Trường CĐCNTT
[2]Cơ sở dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên cao đẳng ngành CNTT, CNPM, Công nghệ Mạng - TT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[3]Tin đại cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên thuộc các chuyên ngành của khoa CNTT, và khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
marriage affairs open i want an affair
 Trường CĐ CNTT
[4]Hệ quản trị CSDL
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên chuyên ngành CNTT, CNPM, Công nghệ Mạng - TT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường CĐ CNTT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn