Võ Đình Hợp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,472

 
Mục này được 33409 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Đình Hợp
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/03/1964
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thể dục thể thao; Tại: Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Giáo dục Thể chất và Thể thao; Tại: Đại học Thể dục Thể thao Tp Hồ Chí Minh
Lĩnh vực NC: Giáo dục thể chất
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 51B Nguyễn Chí Thanh, TP Đà nẵng
Điện thoại: 0236.3841325; Mobile: 0903505699
Email: vdhop@ac.udn.vn; vodinhhop@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -1988-1990: Giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng.
-1990-1994: Giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
-1994-1998: Giảng dạy tại trường Đại học Đại cương-Đại học Đà Nẵng, Phó bí thư Đoàn trường
-1998-2014: Giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục thể chất-Đại học Đà Nẵng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất, Bí thư Đoàn Cơ quan (2000-2002), Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN
-2014-2016: Giảng dạy tại Khoa Giáo dục thể chất,Trưởng Khoa Giáo dục thể chất, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN
- 2016 đến nay: Trưởng Khoa Giáo dục Thể chất, Giám đốc Trung tâm Thể thao


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: "Nghiên cứu tác động môn Bóng đá 5 người đối với phát triển thể chất cho sinh viên Đại học Đà Nẵng". Chủ nhiệm: Võ Đình Hợp. Thành viên: Trần Đình Liêm, Đàm Hùng Phi. Mã số: B2017-BN01-08. Năm: 2020. (Jun 16 2020 9:17AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: “Xây dựng mô hình câu lạc bộ TDTT của sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng”. Chủ nhiệm: Đàm Hùng Phi. Thành viên: Võ Đình Hợp, Nguyễn Thanh Giang. Mã số: B2017-BN01-07. Năm: 2020. (Aug 30 2020 5:25PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Lựa chọn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường ở Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Võ Đình Hợp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học"chất. Số: ISBN 978-604-80-5010-8. Trang: 23 - 31. Năm 2020. (Nov 9 2020 9:09PM)
[2]Bài báo: Nhu cầu và thái độ của sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với hoạt động thể dục thể thao. Tác giả: Võ Đình Hợp, Trần Hữu Hùng. Tạp chí Khoa học đào tạo và huấn luyện thể thao - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Số: ISSN 1859-4417. Trang: 23-27. Năm 2019. (Jun 3 2020 9:16PM)
[3]Bài báo: Xây dựng chương trình môn học thể thao tự chọn theo hướng đáp ứng nhu cầu và hứng thú người học. Tác giả: Võ Đình Hợp. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao các trường đại học, cao đẳng năm 2019. Số: ISBN 978-604-965-264-6. Trang: 418-424. Năm 2019. (Feb 26 2020 9:17AM)
[4]Tham luận: Quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục thể chất trường học trong thời kỳ đổi mới. Tác giả: Võ Đình Hợp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khoá của sinh viên Đại học Đà Nẵng" năm 2019. Trang: 07 đên 17. Năm 2019. (Oct 17 2019 9:33AM)
[5]Bài báo: Thực trạng nhu cầu và thái độ của sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với hoạt động thể dục thể thao. Tác giả: Võ Đình Hợp, Trần Hữu Hùng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển công tác thể dục thể thao trường học - Thực trạng và giải pháp" Trường Đại học Tài chính, Marketing TP Hồ Chí Minh. Số: ISBN 978-604-965-184-7. Trang: 64 - 71. Năm 2019. (Oct 17 2019 10:18AM)
[6]Bài báo: Sự khác biệt về chiều cao và cân nặng theo khu vực của học sinh trung học cơ sở tại Cao Nguyên Gia Lai - Kon Tum. Tác giả: TS. Trần Hữu Hùng, ThS. Võ Đình Hợp. Hội thảo Khoa học quốc tế tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 271 - 279. Năm 2017. (Apr 26 2018 2:54PM)
[7]Tham luận: Các yếu tố tác động đến chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường đại học. Tác giả: ThS. Võ Đình Hợp. Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Trang: 7-17. Năm 2017. (Apr 26 2018 3:13PM)
[8]Bài báo: Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Võ Đình Hợp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội" Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Số: 1. Trang: 120-131. Năm 2016. (Mar 11 2017 11:19AM)
[9]Bài báo: THỰC TRẠNG THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Võ Đình Hợp. Tạp chí Khoa học Thể dục Thể thao. Số: 1. Trang: 48-49. Năm 2015. (Feb 23 2016 11:21AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An investigation into the tendency to choose the optional sport of students at The university of Danang. Authors: Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop. International Journal Of Health, Physical Education & Computer Science In Sports. No: Volume 21, No.1 Quarterly. Pages: 51-55. Year 2016. (Apr 11 2016 3:10PM)
[2]Article: Trainers’ perceptions of the relation between stress and sport competiton activities among students at the University of Danang. Authors: Nguyen Thi Hang Phuong, Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop. International Journal Of Health, Physical Education & Computer Science In Sports. No: Volume 21, No.1 Quarterly. Pages: 51-55. Year 2016. (Apr 11 2016 3:12PM)
[3]Presentations: Trainers’ perceptions of the relation between stress and sport competiton activities among students at the University of Danang. Authors: Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop, Nguyen Thi Hang PhuongThe Faculty of Physical Education- The University of Danang, The Department of Educational Psychology- University of Education- The University of Danang. Email: nxhien@ac.udn.vn. The 1st International Conference on Research and Education, Art, Management and Science (ICREAMS 2015) August 27-29, 2015; Rajabhat Roi Et University, Thailand. Pages: 180. Year 2015. (Feb 18 2016 10:21AM)
[4]Presentations: How to improve the quality of sports competition for students at The Da Nang University. Authors: Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop, Nguyen Thi Hang PhuongThe Faculty of Physical Education- The University of Danang, The Department of Educational Psychology- University of Education- The University of Danang. Email: nxhien@ac.udn.vn. The 1st International Conference on Research and Education, Art, Management and Science (ICREAMS 2015) August 27-29, 2015; Rajabhat Roi Et University, Thailand. Pages: 173. Year 2015. (Feb 18 2016 10:19AM)
[5]Article: How to improve the quality of sports competition for studentsat The Da Nang University. Authors: Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop, Nguyen Thi Hang PhuongThe Faculty of Physical Education- The University of Danang, The Department of Educational Psychology- University of Education- The University of Danang. Email: nxhien@ac.udn.vn. Asian Journal of Physical Education and Computer Science in Sports. No: ISSN 0975-7732. Asian Journal Vol.No.13. Pages: 64-67. Year 2015. (Feb 18 2016 10:24AM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 26 2020 9:03AM)
[1]Bóng đá 5 người Chủ biên: Võ Đình Hợp. Đồng tác giả: Trần Đình Liêm, Đàm Hùng Phi. Nơi XB: Nhà xuất bản thể thao và du lịch. Năm 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn