Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,413,294

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thanh Lâm
Đề tài: Nghiên cứu tình trạng xói lở hạ lưu đập dâng tỉnh Bình Định và giải pháp khắc phục - Áp dụng đập dâng Cây Gai

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[2]Phạm Minh Quốc
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng câo ổn định cho mái dốc chính diện nhà máy Thủy điện A Lưới

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Lê Xuân Vũ
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp xử lý thấm qua đập đất - Áp dụng cho công trình hồ chứa nước Hội Khánh tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn