Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,105,098

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Quốc Bảo
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động nạo vét bùn cát đến dòng chảy sông Cu Đê, Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[2]Hường Quang Vĩ
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng cọc đất xi măng gia cố nền đất yếu cho công trình đập Đức Lợi, Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[3]Phạm Hoàng Vân
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp sửa chữa đập đất Hồ chứa nước Đập Làng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Nguyễn Thanh Lâm
Đề tài: Nghiên cứu tình trạng xói lở hạ lưu đập dâng tỉnh Bình Định và giải pháp khắc phục - Áp dụng đập dâng Cây Gai

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[5]Phạm Minh Quốc
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng câo ổn định cho mái dốc chính diện nhà máy Thủy điện A Lưới

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[6]Lê Xuân Vũ
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp xử lý thấm qua đập đất - Áp dụng cho công trình hồ chứa nước Hội Khánh tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[7]Hồ Trường Sơn
Đề tài: Mô phỏng ngập lụt hạ lưu sông bến Hải, tỉnh Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[8]Phạm Trung Hậu
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của công trình cầu Canh Vinh đến xói lở khu vực hạ lưu cầu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[9]Nguyễn Đức Chánh
Đề tài: Đánh giá tác dộng của biến đổi khí hậu tới dòng chả hệ thống sông Kon - Hà Thanh, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn