Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,326,418

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Trạm bơm và cấp thoát nước
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên đại học  Trường đại học Bách khoa
[2]Anh văn chuyên ngành
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên đại học  Trường đại học Bách khoa
[3]Thủy điện 1,2
Ngành: Xây dựng
 2008 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn