Võ Nguyễn Đức Phước
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 18102 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Nguyễn Đức Phước
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  21/12/1988
Nơi sinh: Hội An, Quảng Nam
Quê quán Xã Cẩm Kim, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Công trình Thủy; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường; Tại: RMIT University
Dạy CN: Kỹ thuật Xây dựng, Xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật tài nguyên nước
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: 291 - Vũ Quỳnh - Thanh Khê Tây - Thanh Khê - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841296; Mobile: 0913 047 729
Email: ducphuoc.fwre@gmail.com; vnducphuoc@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2011 được nhận công tác tại khoa Xây dựng Thủy lợi Thủy điện, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng với chức vụ "Trợ Giảng"
Tháng 10 năm 2012, hết thời gian tập sự, nhận nhiệm vụ Giảng Viên phụ trách môn ứng dụng Công nghệ GPS - GIS trong kỹ thuật xây dựng
Tháng 08 năm 2013 nhận nhiệm vụ giảng dạy môn: Cơ học tính toán nâng cao
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong công tác khảo sát địa hình công trình xây dựng. Chủ nhiệm: Võ Nguyễn Đức Phước. Thành viên: . Mã số: T2014-02-113. Năm: 2014. (Mar 27 2015 8:49AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng mô hình Hec_RAS tính toán bồi lắng hồ chứa thủy điện A Vương. Tác giả: VO Nguyen Duc Phuoc, HUYNH Thi Thu Tram. Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2011. Trang: 453-458. Năm 2011.
(Mar 27 2015 8:55AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng mô hình toán River 2D cho các bài toán thủy lực. Tác giả: VO Nguyen Duc Phuoc, HUYNH Thi Thu Tram
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Science reports collection of student’s science research conference
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 2010. Trang: 230-238. Năm 2010.
(Mar 27 2015 8:57AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: ASSESSING THE PERFORMANCE OF IRRIGATION SYSTEM IN THE DOMINANT PADDY RICE REGION OF THE VU GIA THU BON DELTA. Authors: Thi Ngoc Uyen Nguyen, Karl Schneider, Lars Ribbe, Alexandra Nauditt, Phuoc V.N.D. Journal of International Scientific Publications. No: Volume 7, 2019. Pages: 128-136. Year 2019. (Aug 16 2019 3:32PM)
[2]Article: Climate Change Impact on Urban Flooding in Quynhon City, Vietnam. Authors: Duc Phuoc Vo, Muhammed A Bhuiyan, Ngoc Duong Vo. Lecture Notes in Civil Engineering 54 - CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure Proceedings of the 5th International Conference on Geotechnics, Civil Engineering Works and Structures. No: Cigos 2019. Pages: 1025-1030. Year 2019. (Apr 22 2020 4:07PM)
[3]Article: Low Impact Development, a novel technique for cutting down urban flooding in Quynhon city, Vietnam. Authors: Nguyen Duc Phuoc Vo, Muhammed A. Bhuiyan and Ngoc Duong Vo. Lecture Notes in Civil Engineering 54 - CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure Proceedings of the 5th International Conference on Geotechnics, Civil Engineering Works and Structures. No: Cigos 2019. Pages: 1075-1080. Year 2019. (Apr 22 2020 4:09PM)
[4]Article: STANDARDIZE GEODATA MANAGEMENT IN VIETNAM – AN URGENT NEED . Authors: Dinh Quang Duong1, Harro Stolpe1, Christian Jolk1, Sandra Greassidis1, Nils Führer1, Björn Zindler1, Manfred Fink2, and Duc Phuoc Vo3
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2014 (GIS-IDEAS 2014). No: 12/2014. Pages: 58. Year 2014. (Dec 7 2014 5:24PM)
[5]Article: APPLICATION OF GIS FOR BUILDING HYDROLOGICAL - HYDRAULIC MODELS SIMULATE THE FLOODING OF DANANG CITY . Authors: NGUYEN The Hung, VO NGUYEN Duc Phuoc, TRAN Thi Kim Lien, LE Xuan Cuong
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Actes du Colloque International Runsud 2013, University Nice Sophia Antipolis - Thu University of Danang. No: 22-24 avril 2013. Pages: 49-53. Year 2013. (Dec 7 2014 5:09PM)
[6]Article: APPLYING FINITE ELEMENT METHOD IN MANY RIVER PROBLEMS. Authors: GS. Nguyễn Thế Hùng, Phạm Phú Song Toàn, Đặng Viết Dũng, Võ Văn Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Huỳnh Thị Thu Trâm, Võ Nguyễn Đức Phước
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. World City Water Forum Infra-Workshop 2010. No: Korea. Pages: 236 - 237. Year 2010. (Dec 3 2014 9:46PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ứng dụng công nghệ GIS và GPS trong kỹ thuật xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2013 Sinh viên năm cuối, ngành Kỹ thuật xây dựng.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Khoa xây dựng thủy lợi thủy điện, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Cơ học tính toán nâng cao
Ngành: Xây dựng
 2013 Sinh viên năm thứ tư, ngành Kỹ thuật Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn