Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,460,745

 Thiết kế máy ép viên nén nhiên liệu RDF từ chất thải sinh hoạt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Huỳnh Văn Thanh, Nguyễn Xuân Thịnh, Ngô Thành Tín, Huỳnh Quốc Bảo
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng; Số: 17;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thu hồi năng lượng từ chất thải rắn thông qua sản xuất viên nén nhiên liệu RDF là giải pháp công nghệ xử lý triệt để chất thải rắn, giảm tối đa chất thải cần phải chôn lấp và hạn chế phát thải các chất khí gây ô nhiễm. Chất lượng RDF phụ thuộc vào thành phần nguyên liệu và điều kiện chế tạo. Cần xác lập bộ thông số tối ưu cho việc sản xuất RDF từ chất thải có thành phần xác định. Trong công trình này chúng tôi nghiên cứu chế tạo thiết bị ép thí nghiệm RDF. Máy ép kiểu xi lanh thủy lực với xi lanh 80mm, áp suất dầu 140 bar, khuôn nén có góc côn nhỏ hơn 45 độ phù hợp với điều kiện sản xuất RDF từ chất thải rắn ở Đà Nẵng. Mặt ngoài khuôn được sấy nóng bằng điện trở có thể thay đổi được cường độ dòng điện. Nhiệt độ cực đại đạt được ở mặt ngoài viên nén trước khi thoát ra khỏi khuôn ép. Nhiệt độ này ảnh hưởng đến cấu trúc bề mặt của viên nén RDF.
ABSTRACT

Tóm tắt - Thu hồi năng lượng từ chất thải rắn thông qua sản xuất viên nén nhiên liệu RDF là giải pháp công nghệ xử lý triệt để chất thải rắn, giảm tối đa chất thải cần phải chôn lấp và hạn chế phát thải các chất khí gây ô nhiễm. Chất lượng RDF phụ thuộc vào thành phần nguyên liệu và điều kiện chế tạo. Cần xác lập bộ thông số tối ưu cho việc sản xuất RDF từ chất thải có thành phần xác định. Trong công trình này chúng tôi nghiên cứu chế tạo thiết bị ép thí nghiệm RDF. Máy ép kiểu xi lanh thủy lực với xi lanh 80mm, áp suất dầu 140 bar, khuôn nén có góc côn nhỏ hơn 45 độ phù hợp với điều kiện sản xuất RDF từ chất thải rắn ở Đà Nẵng. Mặt ngoài khuôn được sấy nóng bằng điện trở có thể thay đổi được cường độ dòng điện. Nhiệt độ cực đại đạt được ở mặt ngoài viên nén trước khi thoát ra khỏi khuôn ép. Nhiệt độ này ảnh hưởng đến cấu trúc bề mặt của viên nén RDF. Từ khóa - RDF; Thu hồi năng lượng từ rác; Xử lý chất thải rắn; Ô nhiễm môi trường, Máy ép
Abstract - Energy recovery from solid waste through RDF production is a technological solution for thorough treatment of solid waste, minimizing waste that needs to be buried and limiting pollutant gases emissions. RDF quality depends on the fuel compositions and the manufacture conditions. Thus, the optimal parameters are needed for RDF production from a given wastes. Hydraulic type press with 80mm-diameter cylinder, 140-bar oil pressure, compression section with connical angle less than 45 degrees are suitable for RDF pressing test conditions of wastes from Danang City. The outside surface of the mold is heated by a controlable heating source. The maximum temperature is found in the outside surface of the RDF as leaving the mold. The surface structure of RDF is affected by this temperature.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn