Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,461,511

[1] Đề tài cấp Bộ: Mô đun điện-rác thông qua RDF sản xuất từ chất thải rắn ở nông thôn. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: Thành viên: Lê Minh Tiến, Bùi Thị Minh Tú, Võ Anh Vũ, Phạm Đình Long, Bùi Văn Hùng. Mã số: B2021-DNA-03. Năm: 2023. (Jun 19 2023 4:21PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Xác lập mô hình và các thông số cơ bản của hệ thống năng lượng liên thông hybrid biogas-năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện sản xuất và đời sống ở nông thôn Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Thị Minh Tú. Thành viên: Nguyễn Hữu Hiếu, Cao Xuân Tuấn, Võ Anh Vũ, Vũ Vân Thanh, Trần Anh Tuấn, Lê Minh Tiến. Mã số: CTB2018-DNA.04. Năm: 2020. (Feb 3 2021 10:30AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Xác lập mô hình và các thông số cơ bản của hệ thống năng lượng liên thông hybrid biogas-năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện sản xuất và đời sống ở nông thôn Việt Nam . Chủ nhiệm: Bùi Thị Minh Tú. Thành viên: Nguyễn Hữu Hiếu, Cao Xuân Tuấn, Lê Minh Tiến, Võ Anh Vũ, Trần Anh Tuấn, Vũ Văn Thanh. Mã số: CTB2018-DNA.04. Năm: 2020. (Jul 3 2021 8:40AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế cải tạo xe gắn máy thành xe gắn máy Hybrid sử dụng nguồn động lực xăng - điện. Chủ nhiệm: Võ Anh Vũ. Thành viên: Bùi Văn Ga, Phùng Minh Nguyên, Lâm Thị Hồng Nhật, Phan Thanh Hưng, Huỳnh Văn Lịch, Võ Ngọc Lam, Nguyễn Ngọc Hùng.. Mã số: 2018-02-35. Năm: 2019. (Feb 3 2021 10:34AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo lưu lượng không khí – biogas ứng dụng trong việc điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel (biogas - diesel) trên băng thử FROUDE. Chủ nhiệm: Nguyễn Việt Hải. Mã số: T2016-02-05. Năm: 2016. (Jan 5 2017 1:07PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo bộ hiệu chỉnh góc đánh lửa cho động cơ ô tô sử dụng xăng truyền thống sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn ethanol cao.. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Trung. Thành viên: Huỳnh Tấn Tiến. Vũ Văn Thanh. Võ Anh Vũ. . Mã số: Đ2015-02-139. Năm: 2016. (Feb 28 2018 11:52AM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tinh lọc Biogas bằng phương pháp sinh học, ứng dụng cho các trang trại quy mô lớn. Chủ nhiệm: Trương Lê Bích Trâm. Thành viên: Võ Anh Vũ, Phạm Đình Long. Mã số: T2014-01-23. Năm: 2014. (Jan 5 2017 1:37PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng sinh khí biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí. Chủ nhiệm: Phạm Đình Long. Thành viên: Trương Lê Bích Trâm, Võ Anh Vũ. Mã số: T2013. Năm: 2013. (Jan 5 2017 1:39PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn