Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,064

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu - chế tạo bộ đo lưu lượng biogas kiểu nhiệt cho động cơ biogas. Tác giả: Nguyễn Việt Hải; Bùi Văn Ga; Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2016. Trang: 2016. Năm 2016. (Jan 5 2017 1:17PM)
[2]Bài báo: Mô phỏng sự bay hơi của tia nhiên liệu phun mồi trong động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Lê Trung. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 03(100). Trang: 24-29. Năm 2016. (Jan 5 2017 1:01PM)
[3]Bài báo: Phân tích biến thiên áp suất trong động cơ dual fuel biogas-diesel cho bởi mô phỏng và thực nghiệm. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 01(86). Trang: 24-29. Năm 2015. (Jan 5 2017 12:49PM)
[4]Bài báo: Phát triển phương pháp đo hệ số tương đương ϕ của động cơ dual fuel biogas diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 05(90). Trang: 43-46. Năm 2015. (Jan 5 2017 12:52PM)
[5]Bài báo: Đo thực nghiệm hệ số tương đương f và nghiên cứu ảnh hưởng nó đến tính năng công tác của động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga , Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy Khí toàn quốc năm. Số: 2015. Trang: 225-232. Năm 2015. (Jan 5 2017 12:56PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ dual fuel biogas diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Dương Việt Dũng, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84). Trang: 1-6. Năm 2014. (Jan 5 2017 12:40PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ số nén và thành phần nhiên liệu biogas đến quá trình cháy động cơ. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang. Số: 26-28/7/2012. Trang: 161-168. Năm 2012. (Jan 5 2017 1:27PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn