Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,464,920

 Ảnh hưởng của hàm lượng xăng đến tính năng kỹ thuật và phát thải ô nhiễm của động cơ Towner DA465QE sử dụng nhiên liệu hybrid biogas-xăng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Trung1, Huỳnh Tấn Tiến1, Võ Anh Vũ1, Bùi Văn Hùng2
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình hội nghị Cơ học thuỷ khí toàn quốc lần thứ 24; Số: 24-2021;Từ->đến trang: 516-523;Năm: 2022
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhiên liệu tái tạo có những đặc trưng lý hóa khác biệt nhiều so với nhiên liệu hóathạch nên việc cung cấp, lưu trữ chúng trên phương tiện giao thông là những thách thức lớn.Giải pháp phối hợp sử dụng nhiên liệu tái tạo và nhiên liệu hóa thạch để giảm dần mức tiêuthụ nhiên liệu hóa thạch. Có hai hướng phối hợp sử dụng các loại nhiên liệu: (1) hòa trộn cácnhiên liệu với tỉ lệ nhất định trước khi cung cấp cho động cơ (ví dụ như xăng sinh học E5), (2)cung cấp nhiên liệu riêng rẽ với thành phần hỗn hợp nhiên liệu thay đổi linh hoạt (nhiên liệuhybrid). Trong nghiên cứu này, nhiên liệu hybrid biogas-xăng được nghiên cứu sử dụng trênđộng cơ ô tô. Động cơ có thể chạy hoàn toàn bằng xăng, hoàn toàn bằng biogas hay bằnghỗn hợp biogas-xăng với thành phần thay đổi linh hoạt. Bài báo này tập trung phân tích ảnhhưởng hàm lượng xăng bổ sung vào biogas đến tính năng kỹ thuật và mức độ phát thải củađộng cơ khi sử dụng nhiên liệu hybrid biogas-xăng. Kết quả cho thấy công chỉ thị chu trình vànồng độ NOx tăng rất nhanh trong khi phát thải CO, HC giảm mạnh theo hàm lượng xăngpha vào biogas với hàm lượng xăng nhỏ hơn 30%. Sau giá trị này, mức độ cải thiện tính năngđộng cơ không đáng kể. Hàm lượng xăng tối ưu trung bình để pha vào biogas M7C3 là 30%
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn