Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,463,719

 Nghiên cứu tinh lọc Biogas bằng phương pháp sinh học, ứng dụng cho các trang trại quy mô lớn
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Trương Lê Bích Trâm; Thành viên:  Võ Anh Vũ, Phạm Đình Long
Số: T2014-01-23 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn