Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,464,785

 Thiết kế cải tạo xe gắn máy thành xe gắn máy Hybrid sử dụng nguồn động lực xăng - điện
Chủ nhiệm:  Võ Anh Vũ; Thành viên:  Bùi Văn Ga, Phùng Minh Nguyên, Lâm Thị Hồng Nhật, Phan Thanh Hưng, Huỳnh Văn Lịch, Võ Ngọc Lam, Nguyễn Ngọc Hùng.
Số: 2018-02-35 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn