Võ Công Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17182 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Công Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/04/1986
Nơi sinh: Hải Vĩnh - Hải Lăng - Quảng Trị
Quê quán Hải Vĩnh - Hải Lăng - Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Sinh học; Tại: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học; Tại: Bách Khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Sinh học
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 02363842743; Mobile: 0979154828
Email: congtuan206@gmail.com; vctuan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 11/2010 đến nay công tác tại khoa Hóa - Trường ĐHBK - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng công nghệ enzyme để tách chất béo từ cám gạo. Chủ nhiệm: Võ Công Tuấn. Mã số: T2016-02-25. Năm: 2016. (Feb 27 2018 4:47PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phương pháp bảo quản một số giống nấm ăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Võ Công Tuấn. Mã số: T2013-02-73. Năm: 2013. (Dec 16 2015 2:06PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sữ dụng thiết bị tinh sạch protein để chiết tách, tinh sạch và đánh giá enzym cellulase của vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens. Chủ nhiệm: Võ Công Tuấn. Mã số: T2011-02-CBT49. Năm: 2011. (Dec 16 2015 2:03PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU TÁCH LIPID TỪ CÁM GẠO BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME. Tác giả: Võ Công Tuấn, Huỳnh Văn Anh Thi, Đặng Đức Long. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(110).2017. Trang: 73-77. Năm 2017. (Feb 27 2018 4:51PM)
[2]Bài báo: Một số đặc điểm hóa sinh của nguyên liệu phục vụ chế biến dầu gan mực. Tác giả: Bùi Xuân Đông; Đặng Đức Long; Phạm Trần Vĩnh Phú ; Tạ Ngọc Ly; Đoàn Thị Hoài Nam; Lê Lý Thùy Trâm; Võ Công Tuấn ;
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 01(86).2015. Trang: 5-8. Năm 2015.
(Dec 16 2015 2:19PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn