Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,850,417

 Quét mã QR trên điện thoại di động ứng dụng vào việc điểm danh sinh viên. Thực nghiệm tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Hùng Cường
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tap chí hội thảo khoa học Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 4.; Số: 4;Từ->đến trang: 113 -117;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Điện thoại thông minh đang trở thành bạn đồng hành ưa chuộng hơn cho người dùng máy tính xách tay hoặc máy tính bảng. Biết rằng điện thoại thông minh phổ biến nhất đối với người dùng ở độ tuổi sinh viên, sử dụng điện thoại thông minh để tăng tốc độ quá trình điểm danh sinh viên của giảng viên sẽ tiết kiệm thời gian giảng dạy và do đó tăng cường chất lượng giáo dục. Bài viết này đề xuất một hệ thống được dựa trên một mã quét QR, mã này sẽ được trưng bày cho sinh viên trong suốt quá trình hoặc vào đầu của mỗi buổi học. Các sinh viên sẽ cần phải quét mã để xác nhận quá trình điểm danh của họ. Bài viết giải thích các chi tiết thực hiện của hệ thống được đề xuất và nó cũng thảo luận về cách thức hệ thống xác minh danh tính của sinh viên để loại bỏ các trường hợp điểm danh giả.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Smartphones are becoming the preferred partner to users laptop or tablet. Knowing that smart phones are the most popular with users aged students, using smart phones to speed up the roll-call of students will save time teaching and thereby enhance quality education. This paper proposes a framework in view of a sweep QR codes, the code will be shown to students during or toward the start of every session. Students will need to sweep the code to affirm their participation. Explains the implementation details of the proposed system and it also discusses how the system to verify the identity of the student to remove the case spurious points.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn