Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,302,601

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh chuyên ngành CNTT
Ngành: Tin học
 2015 Đại học  Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông
[2]Kỹ thuật đồ hoạ và ứng dụng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Đại học  
[3]Thiết kế Web
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 Đại học  Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn