Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,850,661

 XÂY DỰNG WEBSITE TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh; Thành viên:  1. Trần Thị Xuân Trang 2. Phạm Tuấn Anh 3. Võ Hùng Cường
Số: T2010-07-01 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Chưa xác định

Sau thời gian thực hiện, nhóm đã xây dựng được website Trường CĐ CNTT với các chức năng cụ thể sau:

Giới thiệu tổng quan: giới thiệu về nhà trường, các phòng chức năng, các khoa trong trường

Tin tức: Hệ thống tin tức cho phép phân chia tin thành các danh mục tin theo nhiều cấp tin bao gồm: mục tin và các tiểu mục tin, khoảng 5-10 tin mới được cập nhật.

Thông báo: Đăng tải các thông báo có tính cập nhật, thông báo chung của trường

Nghiên cứu khoa học: Đăng tải các bài báo khoa học, công trình nghiên cứu, đề tài tốt nghiệp, tài liệu tham khảo hỗ trợ cho việc nghiên cứu khoa học của sinh viên và giáo viên.

Đào tạo: Cung cấp các thông tin về hệ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, quản lý sinh viên: bảng điểm, thời khóa biểu, lịch thi, các mẫu đăng ký …

Tổ chức đoàn thể: Hiển thị thông tin giới thiệu và các nội dung liên quan đến các tổ chức đoàn thể của trường: Đoàn TN, Hội SV, Công đoàn, Ký túc xá, Hội Cựu sinh viên ...

Quản lý banner Quảng cáo: Quản lý, hiển thị động các banner quảng cáo về các đợt tuyển sinh, hội thảo hoặc hợp tác đào tạo…

Thông tin Khoa, phòng chức năng: Cung cấp thông tin về cơ cấu nhân sự của khoa, thông tin về cán bộ - giáo viên, lịch công tác nội bộ, thông báo nội bộ.

Tra cứu thông tin: Chức năng này cho phép người sử dụng có thể tìm kiếm nhanh hoặc tìm kiếm nâng cao thông tin, tin tức, tài liệu….  

Các tiện ích khác: Cung cấp các công cụ tiện ích khác như:

Liên kết website.

Đếm số lượt người truy cập.

Hỗ trợ trực tuyến.

Diễn đàn: Tích hợp diễn đàn nhằm hỗ trợ tốt việc trao đổi học tập giữa giáo viên – sinh viên, sinh viên – sinh viên…

Nhóm sẽ triển khai website như một bản thử nghiệm, sử dụng song song với website hiện có, sau đó sẽ bổ sung và điều chỉnh các chức năng còn thiếu hoặc hoạt động chưa ổn định, tiến đến thay thế website hiện tại của Trường.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn