Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,095,270

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của truyền miệng điện tử đến hình ảnh thương hiệu: nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường Việt Nam. Tác giả: Võ Quang Trí. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 3(01). Trang: 76-83. Năm 2015. (Apr 8 2016 11:21AM)
[2]Tham luận: Website as viral object: Factors influencing intention to forward websites in Vietnamese context. Tác giả: Võ Quang TriĐường Thị Liên Hà. Hội thảo Quốc tế Các nhà khoa học trẻ Việt Nam - 2015. Trang: 436-455. Năm 2015. (Apr 8 2016 12:58PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vị trí kinh doanh của hộ kinh doanh và doanh nghiệp– Trường hợp phố chuyên doanh thời trang tại Thành phố Đà Nẵng. . Tác giả: Chu Mỹ Giang, Đường Thị Liên Hà, Võ Quang Trí.. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 3 (02). Trang: 41-50. Năm 2015. (Apr 8 2016 1:04PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của gắn kết địa điểm đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Quang Trí. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 3(03). Trang: 82-92. Năm 2015. (Apr 8 2016 11:20AM)
[5]Bài báo: Đồng vị trí và cộng hưởng marketing: Mô hình hợp tác cho các doanh nghiệp nhỏ. Tác giả: Võ Quang TríĐường Thị Liên Hà. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 4(08). Trang: 19-29. Năm 2014. (Apr 8 2016 11:24AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng Việt đối với việc mua sắm trên Internet. Tác giả: Võ Quang Trí Đường Thị Liên Hà. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 3(07). Trang: 132-142. Năm 2014. (Apr 8 2016 11:26AM)
[7]Tham luận: Nghiên cứu về sự đa dạng và cấp độ tham gia các hoạt động giải trí của người cao tuổi tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Quang Trí. Hội thảo Khoa học Quản trị (CMS 2013). Trang: 112-120. Năm 2013. (Apr 8 2016 11:29AM)
[8]Tham luận: Marketing truyền miệng: mô hình phát triển và các hàm ý cho marketing hiện đại. Tác giả: Võ Quang Trí. Hội thảo Quản trị khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB 2012). Trang: 88-95. Năm 2012. (Apr 8 2016 11:31AM)
[9]Bài báo: Thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thế Giới, Võ Quang Trí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 6(29). Trang: 218-135. Năm 2008. (Apr 8 2016 11:15AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn