Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,816

 Mô hình khởi sự kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  PGS. TS. Nguyễn Thanh Liêm; Thành viên:  TS. Trương Hồng TrìnhTS. Nguyễn Phúc NguyênTS. Võ Quang TríTS. Nguyễn Thị Mỹ HươngTS. Đoàn Thị Liên HươngTS. Đường Thị Liên Hà
Số: TRIG2007 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn