Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,333

 Analysis of Fractional-N Bang-Bang Digital PLLs using Phase Switching Technique
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tuan Minh Vo, Salvatore Levantino, Carlo Samori
Nơi đăng: 2016 IEEE 12th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (PRIME); Số: 16176894;Từ->đến trang: 0;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The adoption of the digital/time converter (DTC) circuit in fractional-N phase-locked loops (PLLs) allows the realization of high-performance bang-bang digital PLLs suitable for wireless communications. In this paper, a general expression of the dynamic range required for the DTC is derived as a function of the order of the Delta-Sigma modulator driving the frequency-divider modulus. Based on this, it is shown how the combination of the DTC with the M-phase switching technique helps to relax the DTC dynamic range by a factor of M and reduce its nonlinearity. The effectiveness of the phase switching technique is demonstrated via behavioral-level simulation of a digital PLL in the case of first-, second-, and third-order Delta-Sigma modulator.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn