Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,591

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Best Paper Award

 Kỹ thuật

 2019

 

 The IEEE Asia Pacific Conference on Postgraduate Research in Microelectronics and Electronics (PrimeAsia)

[2] Disk library device

 Kỹ thuật

 2013

 JP2013097849A

 Japan

[3] Library device

 Kỹ thuật

 2013

 JP2013149335A

 Japan

[4] Giải xuất sắc về thuyết minh áp phích Lĩnh vực Thiết bị và Mạch tích hợp (Dành cho sinh viên)

 Kỹ thuật

 2009

 

 Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE)

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
[5] Third Prize, Student Paper Contest

 Kỹ thuật

 2008

 

 IEEE Tokyo Institute of Technology Student Branch

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn