Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,720

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý thuyết mạch điện tử 2
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 HK1 cho sinh viên năm 3  Khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách khoa
[2]Chuyên đề (KTDT)
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 HK1 cho sinh viên năm 5  Khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách khoa
[3]EE 536 (DESIGN OF ANALOG INTEGRATED CIRCUIT AND SYSTEMS)
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 1st semester, 5th year students in ECE program  ECE program, University of Science and Technology
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn