Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,985,967

 Analysis of Frequency-Aid Technique for Fractional-N Digital BB-PLLs in Time-Domain
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tuan Minh Vo
Nơi đăng: IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs; Số: 0;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This brief make an original analysis of the frequency-aid technique using ternary phase detectors (TPDs) for fractional-N digital Bang-Bang (BB) phase-locked loops (PLLs). We prove that the minimum value of the TPD dead-zone to prevent a limit-cycle happening in the BB-PLL, in fact, can be reduced by a factor of 28 when using a novel mathematical expression, for a reference signal with -155 dB noise floor. Furthermore, we show that increasing the gain of the integral path tuning the digitally-controlled oscillator coarse bank does not guarantee a faster locking as typically believed. Finally, this brief proposes closed-form expressions for the TPD dead-zone and the gain of the additional proportional path to minimize the transient time.
ABSTRACT
This brief make an original analysis of the frequency-aid technique using ternary phase detectors (TPDs) for fractional-N digital Bang-Bang (BB) phase-locked loops (PLLs). We prove that the minimum value of the TPD dead-zone to prevent a limit-cycle happening in the BB-PLL, in fact, can be reduced by a factor of 28 when using a novel mathematical expression, for a reference signal with -155 dB noise floor. Furthermore, we show that increasing the gain of the integral path tuning the digitally-controlled oscillator coarse bank does not guarantee a faster locking as typically believed. Finally, this brief proposes closed-form expressions for the TPD dead-zone and the gain of the additional proportional path to minimize the transient time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn