Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,421

 A Novel Parallel DTC Segmentation Scheme for Fractional-N Digital PLLs
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tuan Minh Vo
Nơi đăng: Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology; Số: 18;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
In this paper, we propose a new parallel segmentation scheme for the digital/time converter (DTC) which is employed in fractional-N digital phase-locked loops (PLLs) to cancel out the quantization error induced by the digital DS modulator. The proposed parallel scheme removes one redundant least-mean square (LMS) gain in compared with the conventional parallel one. Therefore, the design of the system becomes less complicated while guaranteeing a fast convergence speed of the LMS gains and a short DTC time range. The effectiveness of the proposed segmentation scheme is demonstrated via simulations of a digital PLL built at behavioral level and compared to the conventional segmentation schemes.
ABSTRACT
In this paper, we propose a new parallel segmentation scheme for the digital/time converter (DTC) which is employed in fractional-N digital phase-locked loops (PLLs) to cancel out the quantization error induced by the digital DS modulator. The proposed parallel scheme removes one redundant least-mean square (LMS) gain in compared with the conventional parallel one. Therefore, the design of the system becomes less complicated while guaranteeing a fast convergence speed of the LMS gains and a short DTC time range. The effectiveness of the proposed segmentation scheme is demonstrated via simulations of a digital PLL built at behavioral level and compared to the conventional segmentation schemes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn