Vũ Thị Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,492,848

 
Mục này được 4511 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Thị Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  23/03/1981
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sản xuất tự động; Tại: Đại học BKDN
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Kỹ thuật; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Sản xuất tự động; Tại: INP Grenoble
Dạy CN: Chi tiết máy
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: 32 Núi Thành, Đà Nẵng
Điện thoại: 841293; Mobile: 0905084137
Email: vuthibhanh@yahoo.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Product model and whiteboard connection to support integration between synchronous and asynchronous phases in cooperative product development. Authors: Philippe Marin; Frédéric Noël; Hanh Vu Thi
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. International Journal of Product Development from Inderscience Publishers
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 19. Pages: 130-155. Year 2014.
(Jul 8 2015 1:12PM)
[2]Article: Integrating Product Model and Whiteboard to ease Collaborative Work. Authors: Vu-Thi H., Marin R. P., Noel F. (2011 )
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Global Product Development.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. No: 1. Pages: 217-226. Year 2011.
(Sep 26 2012 10:26AM)
[3]Article: Integrating Product Model and Whiteboard to ease Collaborative Work. Authors: [2]Vu-Thi H., Marin R. P., Noel F. (2010 ) . Global Product Development, 20th CIRP Design Conference, France- 19-21 avril.. No: 20. Pages: 7-16. Year 2010. (Sep 26 2012 10:24AM)
[4]Article: Analyse de situations de conception collaboratives pour la spécification d’outils de communication graphique de type tableau blanc partagé, 11ème Colloque National AIP PRIMECA La Plagne - 22-24 avril. ACTN. . Authors: [1]Vu Thi, H., Marin, P., Mailles-Viard Metz, S., Noël, F. (2009)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. , 11ème Colloque National AIP PRIMECA La Plagne - 22-24 avril. ACTN. No: 11. Pages: 11. Year 2009. (Sep 26 2012 10:20AM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 26 2019 2:24PM)
[1]Giáo trình Cơ sở thiết kế máy Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến. Đồng tác giả: TS. Vũ Thị Hạnh. . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng.. Năm 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sỏ thiết kế máy; Đồ án chi tiết máy, truyền động cơ khí
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2006 Sinh viên
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học BKDN Cao đẳng Công Nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn