Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sự biến đổi thành phần khoáng vật của đất loại sét vùng đồng bằng ven biển Quảng Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngô Tự Do, Đỗ Quang Thiên, Trần Thành Nhân, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thanh
Nơi đăng: Tập san Khoa học và Cong nghệ Trường Cao Đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: số 10, 01-2015, 2015;Từ->đến trang: Trang: 15-24;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn