Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]ĐỊA KỸ THUẬT
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 SV ngành KTXD CTGT(CLC), KT công trình Xây dựng (CLC), KT CS hạ tầng  Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN
[2]CƠ HỌC ĐẤT
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 SV ngành XD  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[3]ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên ngành xây dựng Cầu đường, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, Kinh tế xây dựng  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[4]THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên ngành xây dựng Cầu đường, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, Kinh tế xây dựng  Trường ĐHBK, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn