Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Học bổng Đất Quảng 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008. Năm: 2006; 2007; 2008.
[2] Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và rèn luyện giai đoạn 2005-2007. Năm: 2007.
[3] Vallet Fellowship 2007. Năm: 2007.
[4] Sinh viên xuất sắc năm học 2006-2007. Số: 332/KT07. Năm: 2007.
[5] Đạt tốt nghiệp hạng Giỏi. Năm: 2008.
[6] Đạt thành tích xuất sắc năm học 2009-2010. Số: 231/2010. Năm: 2010.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Số: QĐ số 4754-18/08/2014. Năm: 2014.
[8] Giấy khen Giám đốc ĐHĐN năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2016-2017. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[10] Giấy khen Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN. Năm: 2019.
[11] Đạt thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Số: 960/QĐ-ĐHTL. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn