Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của các thông số hình học cọc xi măng - đất đến ổn định nền đường đắp trên đất yếu. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Thành viên: TS. Trần Trung Việt; ThS. Nguyễn Hữu Huy; ThS. Nguyễn Thị Kim Loan. Mã số: T2019. Năm: 2020. (Jun 29 2019 2:29PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thành lập bản đồ phân vùng các kiểu cấu trúc nền đất vùng đồng bằng ven biển Quảng Nam tỷ lệ 1:50.000 phục vụ quy hoạch và thiết kế công trình xây dựng . Chủ nhiệm: ThS.NCS. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Thành viên: PGS.TS. Đỗ Quang Thiên, GSTSKH Nguyễn Thanh, ThS Nguyễn Hoàng Giang, ThS Hồ Trung Thành, ThS Nguyễn Thu Hà, KS Nguyễn Thị Phương Khuê.. Mã số: B2016-DNA-23-TT. Năm: 2019. (Sep 9 2017 9:07PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu liên hệ tương quan về độ bền kháng cắt giữa thí nghiệm nén 3 trục (UU) và cắt cánh hiện trường (VST) của các thành tạo đất yếu vùng đồng bằng ven biển Quảng Nam. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Thành viên: TS. Đỗ Quang Thiên - Trương Bạch Dương. Mã số: T2014-02-108. Năm: 2014. (Dec 20 2014 5:35PM)
[4] Đề tài Khác: Dự án nghiên cứu cấp Tỉnh - Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa hình – địa chất vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu. Chủ nhiệm: TS. Đỗ Quang Thiên (chủ nhiệm) ; ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến (Thư ký - Thành viên). Thành viên: TS. Nguyễn Đình Tiến - TS. Bùi Văn Trường - ThS. Trần Thị Phương An và nnk. Mã số: DP-DT2012-2014. Năm: 2014. (Dec 20 2014 5:43PM)
[5] Đề tài Khác: NGHIÊN CỨU CƯỜNG ĐỘ HOẠT ĐỘNG KARST THEO PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỊA HÓA KHU VỰC RÌA ĐÔNG KHỐI NÚI ĐÁ VÔI PHONG NHA – KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Yến. Mã số: 09/2011. Năm: 2011. (Aug 19 2013 9:15PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn