Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính chất cơ lý đất đá đồng bằng ven biển Quảng Nam và ảnh hưởng đến công tác xây dựng công trình
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Số 07(92).2015;Từ->đến trang: 51;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa trên 3000 dãy số liệu thu thập, trong đó có 118 dãy số liệu kiểm tra, có thể phân chia địa tầng đồng bằng ven biển Quảng Nam thành 5 nhóm với 42 phụ nhóm đất đá. Trong đó, có 17 nhóm đất rời có tính chất xây dựng tốt với sức kháng xuyên tiêu chuẩn (N30) từ 8 đến 50, thường N30 = 17 – 32, và sức chịu tải tiêu chuẩn (Rn) từ 0,75 kG/cm2 đến hơn 60 kG/cm2, phổ biến Rn = 1,50 - 3,00 kG/cm2. Đất dính đang trong quá trình tự nén chặt với giá trị kd từ 0,13 đến 0,79. Đất yếu được chia thành 7 phụ nhóm, chúng phân bố gần bề mặt đất và do đó nó chưa tự nén chặt với giá trị kd < 0 (từ - 0,31 đến - 1,07), lún mạnh (a1-2= 0,068 - 0,128cm2/kG), sức kháng cắt thấp (< 50, C<0,1KG/cm2) và sức chịu tải không đáng kể (Rn< 0,5KG/cm2), gây ảnh hưởng xấu đến sự ổn định của công trình. Các nhóm đá cứng và đá nửa cứng có thể sử dụng làm nền cho công trình xây dựng và vật liệu xây dựng.
ABSTRACT
Based on over 3000 data series, of which there are 118 rows of data (test) it is possible to divide the stratigraphy of Quang Nam coastal plain into 5 groups with 42 subgroups of rocks and soils. In which, 17 subgroups of cohesionless soils have the grain composition ranging, the coarser materials show the deeper distribution and therefore having better engineering properties with standard penetration resistance (N30) from 8 to over 50, commonly at N30 = 17 - 32 and standard bearing capacity (Rn) from 0,75 kG/cm2 to more than 60 kG/cm2, commonly at Rn = 1,50 - 3,00 kG/cm2. Cohesive soils are now belonging to the self-compaction process with their natural compaction index of kd = 0,13 - 0,79. The group of soft soils is divided into 7 subgroups, These soils almost extend close to ground surface and so they belong to self-compaction stage (kd = -1,07 -0,31) with high compressibility(a1-2= 0,068 - 0,128cm2/kG), low shear resistance (< 50, C<0,1KG/cm2) and bearing capacity (Rn < 0,5 kG/cm2). These soils have therefore caused adverse effects on the structure stability in the area. The group of hard rocks (3 subgroups) and semi-hard rocks, can be used as natural foundation of different structures and natural construction materials as well.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn