Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN KARST KHỐI NÚI ĐÁ VÔI PHONG NHA - KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến Đại học Bách Khoa Đà Nẵng TS. Nguyễn Đức Lý Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: tạp chí thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình; Số: 1-2013;Từ->đến trang: 29-38;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khối đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng cấu tạo chủ yếu từ các đá vôi có tuổi Carbon - Permi, hệ tầng Bắc Sơn với bề dày khoảng 600 -1000 m. Khối đá này đang bị dập vỡ và phá huỷ bởi các đứt gãy kiến tạo theo các phương chính là đông bắc - tây nam, tây bắc - đông nam, á kinh tuyến và kém phổ biến hơn là phương á vĩ tuyến. Đây là hệ thống đứt gãy đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình karst hoá để hình thành các dạng karst trên mặt và karst ngầm. Bên cạnh đó, khối đá vôi nghiên cứu lại nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới với địa hình nằm thấp hơn so với vùng xung quanh được cấu tạo bởi đá phi karst đã tạo điều kiện cho quá trình karst hoá xảy ra mạnh mẽ, phức tạp và đa dạng hơn. Vì vậy, bài báo muốn đi sâu phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đến quá trình karst của khối đá vôi này.
ABSTRACT
Phong Nha - Ke Bang limestone block composed primarily from limestone aged Carbon - Permian under Bac Son formation with thickness from 600 to 1000 meters. This block have been broken and destroyed by tectonic faults according to major directions include northeast - southwest, northwest - southeast, sub - meridian, and sub-parallel is less dissemination. This is fault systems playing a very important role in karstification process to form surface karst forms and underground karst forms. In addition, researched limestone block locates in the tropical climate area, with its topography is lower than the surrounding area made up by non – karst rocks has made condition for strong, complicated, and more multiform occurring of the karstification process. Therefore, the article wants to analyze deeply the effect of natural factors to the karst process of this limestone block.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn