Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sự biến đổi áp lực nước lỗ rỗng của đất sét bão hòa chịu tải trọng động chu kỳ đơn và đa phương trong điều kiện không thoát nước.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Quang Thiên*, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Yến
Nơi đăng: Viện khoa học công nghệ xây dựng; Số: 11-2013;Từ->đến trang: 390 - 403;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, các mẫu cố kết bình thường của đất sét Kaolin được thí nghiệm cắt trượtđộng chu kỳ đơn phương và đa phương không thoát nước. Kết quả thí nghiệm cho thấy biên độ độ biếndạng (γ), phương cắt trượt (hay độ lệch pha (θ)) và số lượng chu kỳ (n) có ảnh hưởng đáng kể đến sựthay đổi áp lực nước lỗ rổng trong quá trình cắt trượt. Tuy nhiên, ảnh hưởng của phương cắt trượt lên sựthay đổi áp lực nước lỗ rổng trong quá trình cắt trượt có thể triệt tiêu thông qua sử dụng thông số mới làđộ biến dạng tích lũy (G*). Phương pháp tính toán áp lực nước lỗ rổng truyền thống vốn phát triển dựatrên kết quả thí nghiệm đơn phương không thể áp dụng cho trường hợp cắt trượt chu kỳ đa phương khi n> 50. Phương pháp tính toán mới là hàm số của độ biến dạng tích lũy có thể áp dụng và cho kết quảchính xác trong các điều kiện thí nghiệm khác nhau gồm: phương cắt trượt (đơn phương và đa phương cóđộ lệch pha khác nhau), độ biến dạng và số lượng chu kỳ.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn