Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xác lập thang địa tầng Đệ Tứ đồng bằng ven biển Quảng Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hoàng Ngô Tự Do, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến, TS. Đỗ Quang Thiên, GS.TSKH. Nguyễn Thanh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tập san khoa học và công nghệ, trường cao đẳng công nghiệp Phú Yên, Bộ Công thương
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 07-5/2014;Từ->đến trang: 46-52;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn