Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,750,940

 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ ROBOT TỰ ĐỘNG XỬ LÝ VỆ SINH ỐNG KHÓI LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc, Nguyễn Phú Sinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 11(96)-2015;Từ->đến trang: 160-165;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong các xí nghiệp công nghiệp, việc sử dụng lò hơi để cung cấp hơi phục vụ cho các dây chuyền sản xuất, các quá trình công nghệ là rất phổ biến như: sản xuất giấy, công nghiệp cao su, công nghiệp dệt may, sấy thuốc lá, giặt ủi công nghiệp, cấp hơi trong khách sạn, bệnh viện…Trong quá trình sử dụng lò hơi, ngoài các biện pháp xử lý khói thải để giảm phát thải ô nhiễm ra môi trường xung quanh thì việc xử lý bụi khói, xỉ khói, các thành phần cáu bẩn bám dính ở bên trong đường ống khói để giảm thiểu sự ăn mòn kim loại đường ống là rất cần thiết. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giải nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một loại Robot để xử lý một cách tự động bụi khói thải bám trên đường ống, góp phần nâng cao tuổi thọ sử dụng của đường ống khói. Nghiên cứu này có thể được ứng dụng vào thực tế.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
In the industrial enterprises, using of the boiler to provide steam service of production lines, the process technology is very popular, such as: papermaking, rubber industry, textile industry, drying tobacco, industrial laundry, using steam in the hotel, hospital ... In the process of using the boiler, beside of method to the flue gas treatment measures to reduce pollution emissions to the surrounding environment, the disposal of dust smoke, ash smoke, the dirt adhesion components inside the chimney to minimize corrosion of metal pipes is essential. In the framework of this paper, the research work, design, manufacturing a Robot to handle automatic flue dust clinging on pipelines, contributing to improving the service life of the chimney. This research can be applied in practice.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn