Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giảng viên giỏi cấp cơ sở. Năm: 2001.
[2] Giảng viên giỏi cấp cơ sở. Năm: 2002.
[3] Giảng viên giỏi cấp cơ sở. Năm: 2003.
[4] Giảng viên giỏi cấp Bộ. Năm: 2003.
[5] Đoàn viên hoạt động tích cực và đóng góp nhiều thành tích cho phong trào Đoàn thanh niên. Năm: 2003.
[6] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2004.
[7] Đoàn viên hoạt động tích cực và đóng góp nhiều thành tích cho phong trào Đoàn thanh niên. Năm: 2004.
[8] Đoàn viên hoạt động tích cực và đóng góp nhiều thành tích cho phong trào Đoàn thanh niên. Năm: 2005.
[9] Đoàn viên công đoàn có nhiều đóng góp cho phong trào VHVN, TDTT. Năm: 2005.
[10] Giảng viên giỏi cấp cơ sở. Năm: 2005.
[11] Giảng viên giỏi cấp cơ sở. Năm: 2006.
[12] Đoàn viên công đoàn có nhiều đóng góp cho phong trào VHVN, TDTT. Năm: 2006.
[13] Bằng khen của Giám đốc ĐHĐN. Số: 5124/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2009-2010.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 6065/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2010-2011.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2012-2013.
[16] Bằng khen của Giám đốc ĐHĐN. Số: 4775/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2012-2013.
[17] Kỷ niệm chương: " Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn". Số: Số:1290/QĐ-TLĐ, ngày 15/07/2013. Năm: 2013.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN, Ngày 18/8/2014. Năm: 2013-2014.
[19] Đã có nhiều thành tích đóng góp trong công tác xây dựng Đảng. Số: Số:13-QĐ/BTV, ngày 30/12/2014. Năm: 2014.
[20] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN, Ngày 21/08/2015;. Năm: 2014-2015.
[21] Bằng khen của Bộ GD & ĐT vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm học 2013-2014 và 2014-2015. Số: 5175/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
[22] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079 ngày 17/8/2016. Năm: 2016.
[23] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QĐ-KT- ĐHĐN, 22/08/2017. Năm: 2017.
[24] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường Giai đoạn 1962-2017. Số: 4614/QĐ-BGDĐT, ngày 2/11/2017. Năm: 2017.
[25] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ- ĐHĐN. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn