Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Thiết kế, chế tạo hệ thống đóng gói bánh hải sản. Chủ nhiệm: TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Thành viên: ThS. Ngô Tấn Thống; KS. Nguyễn Văn Chương. Mã số: B2016-ĐN06-02. Năm: 2019. (Nov 24 2017 9:48PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và ứng dụng máy lạnh nhờ hiệu ứng xoáy để sản xuất nước lạnh và điều hòa không khí phục vụ sinh hoạt.. Chủ nhiệm: Hồ Trần Anh Ngọc. Thành viên: . Mã số: T2014-06-74. Năm: 2014. (Apr 10 2014 9:56AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: The development of a combined heat, power and refrigeration system under Vietnam conditions for commercial and domestic applications. ( Hệ thống kết hợp nhiệt, điện và điện lạnh trong điều kiện Việt Nam cho các ứng dụng thương mại trong và ngoài nước) .. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Minh.. Thành viên: Hồ Trần Anh Ngọc; Hoàng Thành Đạt.. Mã số: Đ2011-06-01.. Năm: 2011 . (Apr 16 2014 10:50PM)
[4] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị lạnh sử dụng năng lượng thác nước và dòng chảy tự nhiên để sản xuất nước đá phục vụ đời sống.. Chủ nhiệm: Võ Chí Chính, thành viên: Hồ Trần Anh Ngọc. Mã số: 2008- ĐN02-40-TĐ. Năm: 2010. (Feb 1 2011 12:09AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời để sấy dầu FO cho lò hơi dùng công nghệ trao đổi nhiệt ống lồng ống. Chủ nhiệm: Hồ Trần Anh Ngọc. Mã số: Đề tài NCKH- NCSinh. Năm: 2009. (Feb 1 2011 12:06AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thực nghiệm và triển khai ứng dụng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống có cánh sử dụng trong hệ thống lạnh. Chủ nhiệm: Hồ Trần Anh Ngọc. Thành viên: 3. Mã số: B2007-ĐN06-03. Năm: 2008. (Feb 1 2011 12:03AM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế thiết bị tách dầu kiểu thu hồi nhiệt sử dụng trong hệ thống lạnh.. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Vinh, thành viên: Hồ Trần Anh Ngọc. Thành viên: 2. Mã số: T-07-2007. Năm: 2007. (Feb 1 2011 12:00AM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sử dụng hợp lý thiết bị tiết lưu và tính tóan tiết lưu trong các hệ thống lạnh. Chủ nhiệm: Hồ Trần Anh Ngọc. Mã số: T06-2006. Năm: 2006. (Jan 31 2011 11:59PM)
[9] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo, sử dụng máy lạnh hấp thụ tiết kiệm năng lượng điện. Chủ nhiệm: Hồ Trần Anh Ngọc. Mã số: T04-17-56.. Năm: 2005. (Jan 31 2011 11:58PM)
[10] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy lý thuyết thực hành môn Máy và Thiết bị lạnh. Chủ nhiệm: Hồ Trần Anh Ngọc. Thành viên: 1. Mã số: T03-17-39. Năm: 2003. (Jan 31 2011 11:56PM)
[11] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu và triển khai ứng dụng mạng điện điều khiển tự động vào hệ thống lạnh. Chủ nhiệm: Hồ Trần Anh Ngọc. Mã số: T02-17-18. Năm: 2002. (Jan 31 2011 11:53PM)
[12] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu và xây dựng mạng điện điều khiển tự động hệ thống lạnh-T01. Chủ nhiệm: Hồ Trần Anh Ngọc. Mã số: T-01-2001. Năm: 2001. (Jan 31 2011 11:49PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn