Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm Máy lạnh thu hồi nhiệt để cung cấp đồng thời Nhiệt- Lạnh. Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; ThS. Nguyễn Công Vinh; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 75. Năm 2019. (May 9 2019 4:23PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU BƠM NHIỆT VỚI HỆ THỐNG LẠNH SỬ DỤNG CHU TRÌNH RANKINE HỮU CƠ . Tác giả: TS. Hoàng Thành Đạt*; PGS.TS. Hội thảo khoa học quốc gia ATiGB2018*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 18. Năm 2019. (May 9 2019 4:23PM)
[3]Bài báo: ĐỊNH LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI BÁNH HẢI SẢN CHO CÔNG TY ĐÔNG LẠNH. Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc*; ThS. Ngô Tấn Thống. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 50. Năm 2018. (Feb 22 2019 8:58AM)
[4]Bài báo: Mô hình hóa và mô phỏng tương tác cơ – nhiệt giữa đệm xe lăn và mông – đùi cơ thể người sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: ThS. Bùi Hệ Thống*; PGS.TS. Hội thảo khoa học quốc gia ATiGB 2018*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 89. Năm 2018. (Feb 22 2019 8:58AM)
[5]Bài báo: Tính toán phân tích quá trình quá lạnh đối với hệ thống lạnh. Tác giả: TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2017*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 2. Trang: 32. Năm 2017. (Dec 20 2017 3:03PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm các tính năng ảnh hưởng đến hệ thống bơm nhiệt quá lạnh/quá nhiệt tự dùng nguồn nhiệt. Tác giả: TS. Hồ Trần Anh Ngọc; ThS. Hoàng Thành Đạt. Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN. Số: 9(118)-2017. Trang: 35-39. Năm 2017. (Nov 24 2017 9:58PM)
[7]Bài báo: Tính toán phân tích quá trình quá lạnh đối với hệ thống lạnh. Tác giả: ThS. Hoàng Thành ĐạtTS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN. Số: 11(120)-2017. Trang: 28-31. Năm 2017. (Nov 24 2017 10:04PM)
[8]Bài báo: Phân tích hiệu quả của mô hình thu hồi nhiệt thải từ động cơ lưỡng nhiên liệu. Tác giả: ThS.Phạm Minh Mận; TS. Hồ Trần Anh Ngọc; ThS. Nguyễn Lê Châu Thành. Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN. Số: 11(120)-2017. Trang: 63-66. Năm 2017. (Nov 24 2017 10:22PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm các tính năng ảnh hưởng đến hệ thống bơm nhiệt quá lạnh/quá nhiệt tự dùng nguồn nhiệt. Tác giả: TS. Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 2. Trang: 40. Năm 2017. (Oct 27 2017 2:30PM)
[10]Bài báo: Ứng dụng phần mềm FEMM / MATLAB để xây dựng mô hình tính toán nhiệt trong động cơ điện. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Vi*; TS. Hoi nghi KH ATiGB 2016*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 2. Trang: 133. Năm 2016. (Dec 6 2016 10:10AM)
[11]Bài báo: Tận dụng nhiệt thải từ máy điều hòa không khí để gia nhiệt nước nóng nhằm tiết kiệm năng lượng. Tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc*, Nguyễn Công Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 54. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo mô hình bơm nhiệt để gia nhiệt nước nóng. Tác giả: TS. Hồ Trần Anh Ngọc, ThS. Nguyễn Công Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 123-127. Năm 2016. (Feb 25 2015 3:37PM)
[13]Bài báo: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ ROBOT TỰ ĐỘNG XỬ LÝ VỆ SINH ỐNG KHÓI LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM. Tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc, Nguyễn Phú Sinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 11(96)-2015. Trang: 160-165. Năm 2015.
(Dec 20 2015 4:08PM)
[14]Bài báo: NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÁY LẠNH NHỜ HIỆU ỨNG XOÁY ĐỂ SẢN XUẤT NƯỚC LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ. Tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN. Số: 11(96)-2015. Trang: 120-123. Năm 2015. (Dec 20 2015 4:10PM)
[15]Bài báo: Thiết kế chế tạo mạch điều khiển CDA điều khiển máy CNC Plasma CP2060. Tác giả: TS. Hồ Trần Anh Ngọc, ThS Ngô Tấn Thống, Tô Trấn Trung Dũng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3(88). Trang: 84-88. Năm 2015.
(Jun 1 2015 10:00PM)
[16]Bài báo: Mô phỏng sự ảnh hưởng của nhiệt độ trong quá trình làm việc của bánh răng Harmonic bên trong môtơ kéo trên xe lai điện. Tác giả: Phạm Minh Mận, Hồ Trần Anh Ngọc, Nguyễn Phú Sinh. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí- Lần thứ IV. Số: ISBN: 978-04-73-3690-6: 06/11/2015. Trang: 349-356. Năm 2015. (Dec 20 2015 12:09AM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu tính toán quá trình trao đổi nhiệt của thiết bị trao đổi nhiệt Ống Lồng Ống dạng xoắn. Tác giả: ThS. Hồ Trần Anh Ngọc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 63. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[18]Bài báo: Tính toán truyền nhiệt trên ống có cánh theo phương pháp mới. Tác giả: TS. Hồ Trần Anh Ngọc
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 10(83)-2014. Trang: 50-57. Năm 2014.
(Feb 4 2015 12:05AM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu dùng nước biển làm điều hòa không khí phục vụ cho các Resort ven biển tại thành phố Đà nẵng sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống. Tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN. Số: 60. Trang: 69-77. Năm 2012. (Apr 14 2014 2:52PM)
[20]Bài báo: A comparative analysis of the condensing processes in air-cooled and water-cooled refrigeration systems under vietnam’s climate conditions (So sánh phân tích quá trình ngưng tụ của hệ thống lạnh làm mát bằng nước hoặc không khí trong điều kiện khí hậu Việt Nam - Số ra bằng tiếng Anh). Tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc- Radu Reff.. Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN. Số: 61- Quyển 1. Trang: 53-57. Năm 2012. (Apr 14 2014 2:55PM)
[21]Bài báo: Giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả bằng công nghệ ba thiết bị đồng phát. Tác giả: Nguyễn Quang Minh- Hồ Trần Anh Ngọc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Cơ khí Việt Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: TCCK 2011. Trang: 1-3. Năm 2011.
(Apr 14 2014 2:47PM)
[22]Tham luận: Áp dụng các phần mềm chuyên ngành vào giảng dạy lý thuyết và thực hành để nâng cao kiến thức chuyên môn thực tế cho sinh viên ngành Nhiệt- Máy lạnh. Tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc. Kỷ yếu trường Cao đẳng Công nghệ. Trang: 1-2. Năm 2011. (Apr 14 2014 2:26PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ngưng tụ của môi chất . Tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc- Trường Cao đẳng Công nghệ- ĐHĐN Võ Chí Chính- Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 42. Trang: 50-57. Năm 2011.
(May 16 2011 3:50PM)
[24]Bài báo: Mô phỏng truyền nhiệt bằng phần mềm động lực học chất lỏng tính toán star-ccm+. Tác giả: Nguyễn Quang Minh- Hồ Trần Anh Ngọc- Trường Cao đẳng Công nghệ- ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN. Số: Số 44-2011. Trang: 73-80. Năm 2011. (May 16 2011 3:54PM)
[25]Bài báo: Thiết kế hệ thống sấy dầu FO dùng cho lò hơi bằng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống sử dụng năng lượng mặt trời. Tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc, Võ Chí Chính, Hoàng Dương Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39-2010. Năm 2010. (Feb 1 2011 12:38AM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống sử dụng trong hệ thống lạnh. Tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc, Võ Chí Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 33-2009. Năm 2009. (Feb 1 2011 12:35AM)
[27]Bài báo: Những giải pháp tối ưu để tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả kinh tế trong các hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp. Tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc. Bài báo kỷ niệm 45 năm thành lập trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN. Số: 2-CĐCN. Năm 2007. (Feb 1 2011 12:30AM)
[28]Bài báo: Đánh giá khả năng tỏa nhiệt khi ngưng của các môi chất lạnh. Tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc, Võ Chí Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 20-ĐHĐN. Năm 2007.
(Feb 1 2011 12:22AM)
[29]Bài báo: Sử dụng nguồn năng lượng Biogas trong điều kiện Việt Nam. Tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc, Phan Quang Xưng . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6-2004. Năm 2004. (Feb 1 2011 12:27AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Applied research sea water work air conditioning service for coastal resort in danang city using double tube heat exchanger equipment. Authors: Hồ Trần Anh Ngọc. The 3rd International Conference on Sustainable Energy. No: 3. Pages: 1-4. Year 2013. (Apr 14 2014 4:42PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn